สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมการประชุมเสวนางานแพะแห่งชาติ     ครั้งที่ 18 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแพะ ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2565 ณ สนามบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 24 มิ.ย.2565