สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข/แมว และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการ 19 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 7 ตัว แมวเพศเมีย 14 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัว รวมทั้งสิ้น 35 ตัว และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์เป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 7 ก.ค.2565