สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร/ศึกษาดูงาน โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 300 ราย ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และพีเอ็นฟาร์ม วากิว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่าส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 18-20 ก.ค.2565