สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดนครปฐม ได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ของจังหวัดนครปฐม และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครคปฐม) ณ โรงแปรสภาพสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน  (KU Beef)   โดยมีนายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน ชี้แจงผลการดำเนินโครงการ ทั้งนี้นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 23 ส.ค.2565