สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (cloacal swab) ในโรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน  20  ตัว ณ โรงฆ่าสัตว์ปีก นางบุญมา เอี่ยมจันทร์พวง เลขที่ 61/6 หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 16 ส.ค.2565