สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ฝึกอบรมเกษตรกร 3/5 ประสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ กลุ่มทฤษฎีใหม่บ้านคลองคูเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อบรมการทำซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มทรงเครื่อง และซาลาเปาไส้หวาน เกษตรกรเข้าร่วมอบรม  ทั้งสิ้น 15 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 7 ก.ย.2565