สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องกิ่งดาวโรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านพันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธี มีผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 91 ราย และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเข้าร่วม จำนวน 15 ราย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 106 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 7 ก.ย.2565