สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 กรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบโคพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยโคเพศผู้ จำนวน 1 ตัว และเพศเมีย จำนวน 1 ตัวเพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคลและพระราชทานโค แก่นางสาวมนนัทธ์ แสงแก้ว บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบโคให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 12 ก.ย.2565