สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 กรมปศุสัตว์ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร บริษัท โชคนิพนธ์ หมูป่า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 หมู่ 7 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยจุดประสงค์การตรวจครั้งนี้เพื่อขอการรับรองระบบ GMP โรงฆ่าภายในประเทศ โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้หากผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ไว้แล้วเสร็จ จะได้นำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศเพื่อพิจารณารับรองเป็นลำดับต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  วันที่ 13 ก.ย.2565