สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 21 กันยายน 2565 พล.ต.ต.ศิรเมศร์ พันธุ์มณี รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม   พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีโครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  ณ   โรงแปรสภาพโค สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน (KU Beef) โดยมีนายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน ชี้แจงผลการดำเนินโครงการ ทั้งนี้นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา                ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 21 ก.ย.2565