สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างซากเป็ดไล่ทุ่ง (เป็ดไข่) จำนวน 1 ตัวอย่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุงแบบบูรณาการของประเทศไทยในเป็ดไล่ทุ่ง รอบพิเศษ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 17 ต.ค.2565