สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ดำเนินการทำหมันแมวจรจัด จำนวน 56 ตัว ณ จุดรับเลี้ยงสุนัขและแมว นางหนูหอม ทับทิมเทศ ที่อยู่ 95/3 หมู่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 18 ต.ค.2565