สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยฟาร์มแพะ แกะ   และโคเนื้อ ในพื้นที่ตำบลห้วยพลู และตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จำนวน 3 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 18 ต.ค.2565