สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำสถานประกอบการที่พักซาก (ห้องเย็น) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม มี บริษัท เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 3/2 ม.8 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และบริษัท เอส พี อาร์ จำกัด เลขที่ 168 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ได้ให้การแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด และไม่นำซากสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเข้ารับฝากโดยเด็ดขาด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 19 ต.ค.2565