สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 550 ฟ่อน พร้อมถุงยังชีพสำหรับสัตว์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7       นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรผู้รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 25 ต.ค.2565