สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ-แกะ  ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 3 พ.ย.2565