สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม นำโดย นายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าตรวจติดตามและต่ออายุโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 2 โรง ประกอบด้วย 1) นางจีรวรรณ พรหมรักษา 128/1 ม.5                ต.สามควายเผือก   อ.เมือง จ.นครปฐม 2) วิเชียรพาณิชย์ 74 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ทั้งนี้ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารต้องห้ามในอาหารสัตว์ โดยเคร่งครัด  การรักษาคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเข้มงวดในขบวนการผลิตอาหารสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 9 พ.ย.2565