สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือวัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมอบอาหารสัตว์ (สุนัข) ในพื้นที่ตำบลขุนแก้ว ตำบลไทยาวาส   ตำบลงิ้วราย ตำบลลานตากฟ้า และตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 9 พ.ย.2565