สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ดำเนินการใน ส่วนของ Sentinel Surveillance โดยเก็บตัวอย่างเลือด (EDTA, Serum) ในม้า จำนวน 5 ตัว เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  ณ บ้านนางไชยา มีชำนาญ เลขที่ 28/7 หมู่ 2 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 17 พ.ย.2565