สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ของเกษตรกรที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ตามหลักการสร้างภูมิคุ้มกัน โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้แนะนำเจ้าของสัตว์ติดตามอาการข้างเคียง ภายหลังการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และป้องกัน ควบคุม ลดประชากรแมลงดูดเลือด ในพื้นที่ที่เลี้ยงโค-กระบือ อย่างเคร่งครัด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 13 มี.ค.2566