สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายสัตวแพทย์บรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 16 โรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้แนะนำให้ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 14 มี.ค.2566