สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ของเกษตรกรที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ตามหลักการสร้างภูมิคุ้มกัน โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในเขตพื้นอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้แนะนำเจ้าของสัตว์ติดตามอาการข้างเคียง ภายหลังการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และป้องกัน ควบคุม ลดประชากรแมลงดูดเลือด ในพื้นที่ที่เลี้ยงโค-กระบือ อย่างเคร่งครัด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 14 มี.ค.2566