สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรีตรวจรับรองและตรวจต่ออายุฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) พร้อมทั้งตรวจต่ออายุสนามซ้อมชนไก่ของ นายอุดม ชีวัน ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ต.โคกเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยเกษตรกรได้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 17 มี.ค.2566