สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน อบรมให้ความรู้กับอาสาปศุสัตว์ โดยมีนายศักดิ์ดา สายหงษ์ ปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสามพราน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาสาปศุสัตว์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน วันที่ 4 เม.ย.2566