สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านนางละมัย ขาวขำ เลขที่ 125 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 4 เม.ย.2566