สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 9 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านนายสนอง เนื่องประชา เลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมแและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 9 เม.ย.2566