สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตรชี้แจง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 ณ ห้องสัมนากิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 19 เม.ย.2566