สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 20 เมษายน 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลคลองโยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดมะเกลือ  ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้มาใช้บริการ จำนวน
26 ราย มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 16 ตัว รวมทั้งสิ้น 43 ตัว พร้อมให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 20 เม.ย.2566