สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม เข้าร่วมติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ บ้านนายเกรียงไกร ขำสุวรรณ์ บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 20 เม.ย.2566