สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 24 เม.ย.2566