สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (GAP) ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์และเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ณ โรงแรมเวล อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นางมรกต พิชญาสาธิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ จำนวน 10 ราย จากพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม อ.นครชัยศรี
และ อ.กำแพงแสน  เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 19 พ.ค.2566