สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 22 พฤษภาคม  2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด  จำนวน 6 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 22 พ.ค.2566