สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 24 พฤษภาคม  2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีบริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาประชาชนด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร
ให้กับเกษตรกร มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 63 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 3 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 78 ตัว เพศผู้  41 ตัว รวมทั้งสิ้น 129 ตัว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 24 พ.ค.2566