สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี
ลงพื้นที่ตรวจติดตามคอมพาร์ทเมนต์ ชนิดเป็ดเนื้อ ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    ฟาร์มนครชัยศรี โดยผู้ประกอบการสามารถจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 30 พ.ค.2566