สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลนครชัยศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยมีการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้ประชาชนด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์  ผลการดำเนินงานดังนี้ ทำหมันสุนัขเพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 47 ตัว รวมทั้งสิ้น 78 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 98 ตัว มีผู้มาใช้บริการ 38 ราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากเทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นอย่างดียิ่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 7 มิ.ย.2566