สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2566  คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธาน และ นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์    ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  3 แห่ง ดังนี้ 1) โรงฆ่าสุกรของ นายนิติพันธ์ ไพรสงบ ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ม.9 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  2) โรงฆ่าไก่ของ นายสกลณัฎฐ์  จิราวราเกียรติ (อำนาจฟาร์ม) ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 ม. 8 ต.มาบแค
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  3) โรงฆ่าโคของ นายไพโรจน์ รอดสอาด ตั้งอยู่เลขที่ 1/6 ม. 1 ต. มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 8 มิ.ย.2566