สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเทศบาลตำบลนครชัยศรี ดำเนินโครงการอบรมเยาวชน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 ราย โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย จิรธนาวุฒิ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 14 มิ.ย.2566