สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเวทีประชาคมในการขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์-แปรรูปสัตว์ และโรงพักสัตว์ ณ ศาลา SML หมู่ 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 14 มิ.ย.2566