สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2566  คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธาน และ
นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมอบหมายให้ นายสุพล  จันทโคตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) โรงฆ่าไก่ของ นายกิตติ ศศิสุริยาภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 74/6 ม.4 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  2) โรงฆ่าไก่ของ
นายวัชระ  ศศิสุยาภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 21/1 ม.4 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  3) โรงฆ่าไก่ของ นายวัชรพล  สงวนสัตย์  ตั้งอยู่เลขที่ 97/1 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 20 มิ.ย.2566