สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ 
ดำเนินกิจกรรม “โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ วัดเสน่หา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ผลการดำเนินงาน ดังนี้ ทำหมันสุนัขเพศเมีย 12 ตัว เพศผู้ 6 ตัว แมวเพศเมีย 67 ตัว และเพศผู้ 22 ตัว รวมทั้งสิ้น 107 ตัว 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 20 มิ.ย.2566