สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ณ บ้านนางสาวนฤมล  ฉิมนุตพาน ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งได้มอบวัสดุเวชภัณฑ์ให้กับทางศูนย์ฯ รวมถึงให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 6 ก.ค.2566