สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอบางเลน ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิต และสถานการณ์การผลิตไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง และโคนม ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอบางเลน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 10 ก.ค.2566