สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย จำนวน 2 แห่ง ณ บ้านนางสาวประเทือง  อิ่มจิตร เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และโรงเรียนการบิน กองพันทหารอากาศโยธิน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมนี้ได้มอบวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรในการดูแลสุขภาพกระบือ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 11 ก.ค.2566