สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลสัมปทวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ประชาชนด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 34 ราย ทำหมันสุนัขเพศผู้  1 ตัว
เพศเมีย 2 ตัว แมวเพศผู้ 34 ตัว เพศเมีย 46 ตัว รวมทั้งสิ้น 80 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 90 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 12 ก.ค.2566