สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต7 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม เข้าตรวจติดตามฟาร์มอินทรีย์ ณ ฟาร์มคิดดี เลขที่ 74 หมู่ 3 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ชนิดสัตว์ไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ และ ไก่เนื้ออินทรีย์ โดยทางฟาร์มได้ขยายฟาร์ม เพิ่มจำนวนการเลี้ยงไก่เนื้อ และมีแผนเพิ่มการเลี้ยงไก่เนื้ออีก 2 หลัง ทางฟาร์มคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ได้เป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 17 ก.ค.2566