สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ดำเนินการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการดำเนินงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ จำนวน 3 เครือข่าย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 18 ก.ค.2566