สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ไข่สด ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 20 ก.ค.2566