สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ  วัดประชานาท (วัดโคกแขก) โดยมีการทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้ประชาชนด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผลการดำเนินงานดังนี้ มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 64 ราย ทำหมันสุนัขเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย
9 ตัว แมวเพศผู้ 44 ตัว เพศเมีย 93 ตัว รวมทั้งสิ้น 147 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  147 ตัว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากเทศบาลตำบลขุนแก้วเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 8 ก.ค.2566