สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ดำเนินการติดตาม Key Farm และ Young Dairy Farmer ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มสำหรับการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมฟาร์มเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีสู่ฟาร์มโคนม ในพื้นที่ ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 8 ก.ค.2566