สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนครปฐม (DLD Co-Ordinator:DLD-C) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมผ่านระบบทางไกล (Zoom Conference) ซึ่งมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนครปฐม (DLD Co-Ordinator:DLD-C)  ปศุสัตว์อำเภอในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุมครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 11 ส.ค.2566